نتایج آزمایش Salt Spray رنگ SermeTEL W F

پس از بیشتر از 250 ساعت آزمایش سالت اسپری نمونه های SermeTEL W ساخته شده توسط شرکت آریا توربین صنعت کیش و نمونه مشابه آمریکایی و نمونه دیگر داخلی (بهتر است نام برده نشود ) نمونه ساخت شرکت آریا توربین صنعت کیش کاملا سالم بود  و نمونه های دیگر با 90% و70% تخریب همراه بودند.

کلاس آموزشی آشنایی با موتور هواپیما

برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با موتور هواپیما توسط اساتید مجرب و مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری برای کارکنان شرکت یکی دیگر از نمونه تلاش های ما جهت خدمت رسانی بهتر میباشد.

کلاس های آموزشی مدیریت نوین

برگزاری کلاس های ضمن خدمت برای مدیران شرکت جهت پیشبرد اهداف شرکت و خدمت رسانی بیشتر