کلاس آموزشی در خصوص موتور هواپیما

این شرکت جهت رشد و ترقی کارمندان خود اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی آشنایی با موتور هواپیما نموده است .

اساتید این کلاس ها افرادی مجرب و مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری هستند.